U Nar. nov., br. 119 od 30.10.2020. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna.

Natrag