U Nar. nov., br. 2 od 3.1.2020. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima   koja je stupila na snagu 4. siječnja 2020.

Na temelju čl. 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2020. donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima uređuje se provedba ovrhe na novčanim sredstvima, uključujući vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade njegova računa, davanje, čuvanje i pohrana podataka, naknade, vođenje Jedinstvenog registra računa te nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Ovrhu na novčanim sredstvima na temelju ovoga Zakona provode Financijska agencija, Hrvatska narodna banka i banke.

Natrag