U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu koja zakupnik ne zaračunava zakupodavcu u pravilu se u poslovnim knjigama zakupnika evidentiraju u okviru dugotrajne nematerijalne imovine. Predmetna ulaganja te njihov tretman u slučaju prestanka ili prijevremenog raskida ugovora o zakupu, sa sobom nose određene računovodstvene i porezne efekte. Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora, ili drugim međusobnim sporazumom, određeno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupodavca, tada zakupnik za ugovorena ulaganja u poslovni prostor ispostavlja račun zakupodavcu. Predmetna ulaganja u poslovnim knjigama zakupnika evidentiraju se kao rashodi razdoblja, dok se potraživanja za ista, temeljem ispostavljenih računa, evidentiraju u korist prihoda. Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora ugovoreno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupnika, te da zakupnik za obavljena ulaganja neće teretiti zakupodavca, računovodstveni tretman ulaganja ovisi prvenstveno o njihovoj vrsti jer će ona odrediti terete li ulaganja rashode razdoblja ili dugotrajnu imovinu zakupnika. U pravilu se ulaganja u tuđu imovinu u zakupu, koja zadovoljavaju zahtjeve priznavanja kao imovine, evidentiraju u skupini dugotrajne nematerijalne imovine zakupnika jer se, zapravo, radi samo o pravu korištenja predmetnog ulaganja za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, a ne o stvarnom „fizičkom“ vlasništvu nad obavljenim ulaganjem (imovinom). Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi do isporuke (stjecanja) predmetnih ulaganja u korist zakupodavca. U pravilu, zakupnik za navedenu isporuku ne zaračunava nikakvu naknadu zakupodavcu. U tom smislu, sasvim je svejedno prestaje li ugovor o zakupu njegovim istekom ili prijevremenim raskidom. Prema tome, potrebno je voditi računa o ispravnom računovodstvenom i poreznom tretmanu takve isporuke odnosno stjecanja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi:  računovodstvo ulaganja zakup imovina nematerijalna najam ugovor oporezivanje PDV ulaganje zakupnik zakupodavac amortizacija prestanak raskid prijevremeni rashod porezno nepriznati tuđa tuđu imovinu

Natrag