U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman". Autorica članka je Irena Slovinac.

Imovina poduzetnika može biti oštećana uslijed prirodne nepogode ili više sile. Imovina koja je u potpunosti oštećena predaje se na oporabu/zbrinjavanje i isknjižava iz poslovnih knjiga na temelju vjerodostojne dokumentacije. Rashod po osnovi otpisa imovine uslijed više sile porezno se priznaje do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Za imovinu koja je djelomično oštećena te i dalje ima uporabnu vrijednost provodi se vrijednosno usklađenje (umanjenje vrijednosti). Ako se imovina popravlja, pri čemu dolazi do zamjene značajnih dijelova imovine vrijednost zamijenjenog dijela treba isknjižiti.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: šteta štete imovina prirodna nepogoda prirodne nepogode viša sila zalihe roba proizvodi materijal dugotrajna materijalna imovina nekretnine nekretnina oprema automobil vozilo otpis uništenje vrijednosno usklađenje rashodovanje zbrinjavanje PDV manjak manjkovi knjiženje

Natrag