U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Sastavljanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.". Autor članka je Dragutin Kovačić.

Sažetak članka:
Kod podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. nema promjena u odnosu na obvezu podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. te će poduzetnici postupak sastavljanja i podnošenja godišnjih financijskih izvještaja provesti na isti način kao i za prethodnu poslovnu godinu. Rok za podnošenje godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. je 30. travnja 2020., a za podnošenje godišnjeg financijskog izvještaja i druge propisane dokumentaciju radi javne objave za 2019. je 30. lipnja 2020. za poduzetnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj, odnosno u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za poduzetnike kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini. Većina poduzetnika (oni kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati godišnje financijske izvještaje) može iskoristiti mogućnost istovremenog podnošenja (do 30. travnja 2020.) godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe i radi javne objave, s tim da se to treba izričito navesti. Kod sastavljanja i podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe nema razlikovanja poslovne od kalendarske godine, već se u njemu iskazuju podaci koji se odnose isključivo na kalendarsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Svi obveznici primjene Zakona o računovodstvu, neovisno o veličini i vrsti, do 30. travnja 2020., za potrebe statistike, podnose istu dokumentaciju, i to: bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke. Obveznici javne objave su trgovačka društva i trgovci pojedinci te podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva. Prije sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja za potrebe javne objave, a za potrebe utvrđivanja sadržaja dokumentacije koja se podnosi za potrebe javne objave, potrebno je utvrditi veličinu poduzetnika odnosno je li poduzetnik mikro, mali, srednji ili veliki, je li obveznik primjene HSFI-a ili MSFI-a, te je li obveznik revizije. Detaljno o obvezama, rokovima, te sadržaju dokumentacije koja se podnosi za potrebe statistike i javne objave, te o mogućnostima korištenja Registra godišnjih financijskih izvještaja pročitajte u ovom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: godišnji financijski izvještaj izvještaji GFI Fina RGFI Registar javna objava statistika rokovi dokumentacija bilanca račun dobiti i gubitka izvještaj o novčanim tokovima izvještaj o promjenama kapitala bilješke konsolidirani godišnje izvješće nefinancijsko izvješće naknade Zakon o računovodstvu Pravilnik o strukturi i sadržaju Pravilnik o načinu vođenja Registra

Natrag