U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019. iznosila je 6.457 kuna.

Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019. iznosila je 8.766 kuna.

Natrag