U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2020." Autorica članka je Irena Slovinac.

Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr. osobama, provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: Bilanca Račun dobiti i gubitka Imovina Zalihe Sirovine i materijal Roba Gotovi proizvodi Proizvodnja Potraživanja Obveze Kapital Zajam Kamate Tečajne razlike Izvod otvorenih stavaka IOS Odgođena porezna imovina Odgođene porezne obveze PDV Pretporez Predujam dobit gubitak neoporezivi primici potpore potpora ORM  

Natrag