U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Pravni interes za podnošenje žalbe u postupcima javne nabave". Autor članka je Vedran Jelinović.

Sažetak članka:
U postupcima javne nabave žalba se u pravilu izjavljuje po fazama te žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za tu prethodnu fazu. Da bi Državna komisija raspravljala o osnovanosti žalbenih navoda, žalitelj mora prvo dokazati da su za to ispunjene postupovne pretpostavke. Jedna od postupovnih pretpostavki je i postojanje pravnog interesa za podnošenje žalbe. Ako ga žalitelj ne dokaže, žalba će mu biti odbačena zbog nedostatka pravnog interesa. U ovome članku kroz primjere iz prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda RH pojašnjavamo na koji način se dokazuje pravni interes u fazama izjavljivanja žalbe u otvorenom postupku javne nabave, od prve objave dokumentacije o nabavi do ponovljenog postupka pregleda i ocjene ponuda.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: javna nabava pravo na žalbu pravni interes za izjavljivanje žalbe žalba u postupcima javne nabave otvoreni postupak javne nabave

Natrag