U Nar. nov., br. 43 od 8. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o sustavu eVisitor koji stupa na snagu dana 16.4.2020., a kojim se propisuje se način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podaci potrebni za prijavu/odjavu, te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja.

Natrag