Novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20) donesen je temeljem Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19). Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s čl. 82. Zakona o porezu na dohodak.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20) stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_1.html

Natrag