U Nar. nov., br. 36 od 25. ožujka 2020 objavljen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  https://narodne-  novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html koii stupa na snagu 26.3.2020.

Pravilnikom se, zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu.

Natrag