U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.1.2020.

Pravilnikom se propisuje iznos naknade koji Hrvatska gospodarska komora naplaćuje za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja.

Natrag