U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća koji stupa na snagu  osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom mijenja se pojam velikog poduzeća i određene odredbe Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (Nar. nov., br. 123/15).
Velika poduzeća u smislu ovog Pravilnika su trgovačka društva koja tijekom poslovne godine prosječno zapošljavaju najmanje 250 osoba i ispunjavaju još jedan od druga dva uvjeta za svrstavanje poduzeća u kategoriju veliko poduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

Natrag