Pravilnik o trošarinama (Nar. nov., br. 1/19 i 1/20) donesen je temeljem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18 i 121/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o trošarinama.

Izmjene i dopune Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_7.html

Natrag