Pravilnik o registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19 i 1/20) donesen je temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17 i 39/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te sadržaj Obrazaca za upis podataka u registar stvarnih vlasnika (Obrazac RSV-3-II, Privitak Obrascu RSV-3-II, Obrazac RSV-4-II, Privitak 1 Obrascu RSV-4-II, Privitak 2 Obrascu RSV-4-II).
Izmjene i dopune Pravilnika o registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_11.html

Natrag