U Nar. nov., br. 108 od 7. listopada 2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_10_108_2141.html

Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave Narodnim novinama odnosno 8.10.2020.  Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Izmjene i dopune objavljene u ovom Pravilniku primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2021.

Natrag