U Nar. nov., br. 59 od 20.5.2020. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobitkoji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Ovim Pravilnikom propisuje se smanjenje porezne osnovice za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti, mijenjaju i dopunjuju odredbe kojima se propisuje plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu, mijenjaju i dopunjuju pojedine odredbe kojima je propisan sadržaj porezne prijave te propisuju novi obrazac PD i PD-NN.

 

Natrag