Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 18/17 - 1/20) donesen je temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.

Izmjene i dopune Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_5.html

Natrag