U Nar. nov., br. 50/20 od 24.4.2020. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu 25.4.2020.

Ovim Pravilinikom se u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 - 43/20) u dijelu Deset A, Poglavlju II. – Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, iza riječi: »Hrvatski zavod za zapošljavanje« dodaju riječi: »i Središnji državni ured za šport« u odgovarajućem padežu.

Natrag