U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Ponovna procjena obveze i modifikacije najma". Autorica članka je mr. sc. Silvija Pretnar Abičić.

Nakon početnog priznavanja ugovora o najmu, potrebno je voditi računa o tome da li su nastupile okolnosti koje utječu na promjene u vezi s plaćanjima po osnovu tog najma, odnosno da li su nastupile okolnosti koje utječu na promjenu opsega najma ili najamnine u odnosu na izvorne uvjete ugovora o najmu. O računovodstvenim učincima ponovne procjene i mjerenja obveze po osnovu najma, kao i modifikacije najma za obveznike MSFI-a, potanje od autorice članka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: MSFI 16 najam najmovi modifikacija najma imovina s pravom korištenja

Natrag