U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Podnošenje informacija o financijskim računima u 2020.". Autorica članka je mr. sc. Lidija Karačić.

Radi posebnih okolnosti izazvanih širenjem virusa COVID-19, sve europske države uvele su, između ostalih, i gospodarsko – socijalne mjere različitog obuhvata. U okviru gospodarskih mjera, svakako su aktualne porezne mjere, koje se odnose na rokove ispunjavanja poreznih obveza. Vezano za odgodu roka za podnošenje informacija o financijskim računima između država izvan EU-a, OECD je na sastanku Globalnog foruma u travnju 2020. donio odluku o privremenoj odgodi roka za razmjenu informacija o financijskim računima za 2019., sa 30. rujna 2020. na 31. prosinca 2020. U prvom koraku, izvještajne financijske institucije provode dubinsku analizu, u skladu s pravilima propisanima u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, kako bi utvrdile koji su od postojećih računa računi o kojima se izvješćuje te dostavljaju Poreznoj upravi informacije vezane uz takve račune. Financijske institucije obvezne su informacije o financijskim računima dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 30. rujna 2020. za 2019. U drugom koraku, dostavljene informacije od strane izvještajne financijske institucije Porezna uprava automatskom razmjenom jednom godišnje dostavlja nadležnim tijelima država članica i drugim jurisdikcijama. Rok za razmjenu informacija o financijskim računima za 2019. pomaknut je sa 30. rujna 2020. na 31. prosinca 2020.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza automatska razmjena informacija o financijskim računima financijska institucija izvještajna financijska institucija neizvještajna financijska institucija financijska imovina financijski račun druga jurisdikcija subjekt koji nije financijska institucija pasivni subjekt koji nije financijska institucija aktivni subjekt koji nije financijska institucija 

 

Natrag