U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Plaćanje karticama – računovodstveni i porezni aspekt". Autorica članka je Irena Slovinac.

Platne kartice uobičajeno su sredstvo plaćanja te podizanja gotovine. Poduzetnici karticama najčešće plaćaju troškove reprezentacije, gorivo, troškove nastale na službenom putovanju, nabavu uredskog i potrošnog materijala i dr. Slip prodajnog mjesta potvrda je izvršene platne transakcije, a račun izdavatelja kartice poziv za plaćanje učinjenih izdataka, te nisu vjerodostojna isprava za knjiženje troškova/nabave imovine, te odbitak pretporeza. Za evidentiranje u poslovnim knjigama te porezne svrhe potrebno je imati račun prodavatelja odnosno drugu vjerodostojnu ispravu.

Računi plaćeni debitnim i kreditnim karticama evidentiraju se u Knjizi U-RA pojedinačno, pri čemu se kao podatak o dobavljaču unosi podatak o isporučitelju dobara i usluga, a ne izdavatelju kartice.

U slučaju ako se karticom podiže gotovina na bankomatu, knjiženje ovisi o tome je li gotovina podignuta debitnom ili kreditnom poslovnom karticom, te je li uplaćena u blagajnu ili je odmah utrošena.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:  plaćanje kartica kartice obveze troškovi članarina račun slip gotovina gotov novac bankomat blagajna pretporez

Natrag