U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Opći porezni zakon u četvrtom krugu porezne reforme". Autorica članka je Marica Houška.

Sažetak članka:

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 121/19), koji je  stupio na snagu 1. siječnja 2020., završen je rad na četvrtom krugu porezne reforme. Tri bitne novine u ovom Zakonu su: odredba o korištenju poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, odredba o oporezivanju dohotka iz inozemstva u slučaju da porezni obveznik dobrovoljno prijavi iznos dohotka i odredbe koje se tiču organiziranja postupka oporezivanja pravnih slijednika. U članku autorica piše o najnovijim izmjenama temeljnog poreznog propisa, čija je primjena krenula od 1.1.2020.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

Opći porezni zakon OPZ porezni postupak korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona obilježja nesamostalnog rada učestala promjena organizacijskih oblika korištenje povezanih društava sa isključivom svrhom izbjegavanja/smanjenja poreza jamac platac oporezivanje inozemnih primitaka dohodak iz inozemstva oporezivanje pravnih slijednika ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Natrag