Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 34/20), a stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba - Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno radi opskrbe otoka (»Narodne novine« broj 36/20), a stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 48/20), a stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Ovom Odlukom u Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20, 54/20, 55/20 i 56/20) mijenja se točka III., te ista glasi:

„Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu

– obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom

– obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima.“

O načinu provođenja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavci nisu obvezni voditi dokumentaciju koja je propisana u području zaštite na radu.

Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Ovom Odlukom mijenja se toč. III.  Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 32/20, 48/20 i 56/20), te ista sada glasi: „Ova Odluka primjenjuje se do 15. lipnja 2020. godine.“

Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020.

Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Ovom Odlukom uvodi se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, nužna mjera zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima (kruzerima) koji prevoze više od četrdeset (40) putnika u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020. (»Narodne novine« broj 33/20), klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-34 od 19. travnja 2020. godine (»Narodne novine« broj: 48/20) i klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020. godine (»Narodne novine« broj 54/20).

Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020.

 

Natrag