U Nar. nov., br. 26/20 od 10. ožujka 2020. objavljene su sljedeće odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koje su donesene na sjednici održanoj 4. ožujka 2020.:

Sve odluke stupaju na snagu 18. ožujka 2020., a primjenjuju se od 1. siječnja 2020. godine.

Sukladno navedenim odlukama:

  • Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2020. iznosi 68,45 kn.
  • Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020. iznosi 68,45 kn.
  • Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2020. iznosi 567,90 kn.
  • Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2020. u svoti od 558,25 kn mjesečno.
  • Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2020. iznosi 0,75.
Natrag