U Nar. nov., br. 88 od 30. srpnja 2020. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu koja stupa na snagu dana 30. srpnja 2020.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2019., u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Natrag