U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« koja stupa na snagu danom donošenja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Odluku kojom se usvajaju Izmjene i dopuna Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« (Nar. nov., br. 57/18).

Izmjene i dopuna Programa sastavni su dio ove Odluke.

Natrag