U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 koja stupa na snagu 2. travnja 2020.
Ovom Odlukom uređuje se privremena izvanredna mjera pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 povlačenjem i otkupom mliječnih proizvoda s tržišta za besplatnu distribuciju istih proizvoda, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.
Ovom Odlukom provodi se povlačenje i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara koje imaju probleme u poslovanju uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 i koje imaju godišnji obuhvat otkupljenog i prerađenog sirovog mlijeka do 14 milijuna litara.

Natrag