U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila koja stupa na snagu 3. travnja 2020. koja stupa na snagu 2. travnja 2020.
Ovom Odlukom se zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, privremeno odgađa primjena fiskalnih pravila iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov. br. 111/18).

Natrag