U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljena je Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva RH od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH.

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u RH, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u nastavku: HZJZ).

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica EU odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

– zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

– prekogranične radnike

– prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

– diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

– putnike u tranzitu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se 30 dana.

Natrag