Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize (Nar. nov., br. 46/20) donesena je temeljem Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom Odlukom reguliraju se uvjeti odobravanja, isplate i povrata kredita u sklopu posebnog programa kreditiranja u uvjetima pandemijske krize.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.4.2020.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_936.html

Natrag