U Nar. nov., br. 113 od 16.10.2020. objavljena je Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Ovom Odlukom se osnivaju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave, utvrđuju njihova sjedišta i područja na kojima djeluju.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave (»Narodne novine«, broj 58/17).

Natrag