U Nar. nov., br. 84 od 21. 7. 2020. objavljena je Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem kojom se uređuje obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem u statističke i nadzorne svrhe, vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke i nadzorne svrhe, izvještajna razdoblja i rokovi dostave izvješća. Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Natrag