U Nar. nov, br. 36 od 25. ožujka 2020. objavljena je Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_762.html koja stupa na snagu 20.3.2020. (danom donošenje Odluke).

Navedenom se Odlukom odgađa obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođene obveze se mogu podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate iz stavka 2. ove točke ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

Natrag