U Nar. nov., br. 98/20 od 2. rujna 2020. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020., otkad se i primjenjuje.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020. iznosi 69,42 kn.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Natrag