U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2616.html koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020.

Navedenom odlukom propisan je najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene/povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2020. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, u iznosu od 93,25 kuna.

Natrag