U Nar. nov., br. 69/20 od 17.6.2020. objavljena je Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. s 15.6.2020.

Sukladno Odluci, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 pružatelji usluga javnog prijevoza dužni su javni promet organizirati sukladno općim i posebnim preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Putnici u javnom prometu obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Stupanjem na snagu Odluke stavlja se izvan snage Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20 i 56/20).

Natrag