U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Bol (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Bol«, a primjenjuje se od 1.3.2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Po Odluci lokalni porezi Općine Bol su:

  1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 10%,
  2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3%. Porezna uprava je nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor, a plaća se u iznosu od 15,00 kuna po kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor. Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina, a plaća se u iznosu od 10% naknade koja se plaća za korištenje javne površine, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza. Porezna uprava je nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina.

Danom primjene Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima Općine Bol (»Službeni glasnik Općine Bol« br. 10/17, »Narodne novine« br. 117/17).

Natrag