U Nar. nov., br. 69/20 od 17.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. s 15.6.2020.

Odlukom je propisano da se radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje sukladno čl. 57. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19. Iz Odluke proizlazi da prodavaonice i drugi oblici prodaje mogu obavljati prodaju robe i nedjeljom, blagdanom te neradnim danom kada se ne radi.

Natrag