U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 12.3.2020. godine.

Po Odluci mijenja se iskaznica osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Zavod). Iskaznica je izrađena od plave tvrde plastike s otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis. Sadržaj i oblik iskaznice otisnut je uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

Osigurane osobe kojima su izdane iskaznice utvrđene čl. 4. Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17) imaju pravo potonje koristiti i nakon stupanja na snagu Odluke te ih mogu koristiti dok postoje okolnosti na osnovi kojih su im izdane.

Zavod će osiguranoj osobi izdati iskaznicu utvrđenu Odlukom ako već ne posjeduje iskaznicu utvrđenu Odlukom, odnosno izdat će joj novu iskaznicu u slučaju njezina oštećenja ili gubitka.

Natrag