U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojim Vlada Republike Hrvatske određuje koji učenici ostvaruju pravo na financiranje obveznih udžbenika iz sredstava proračuna. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Natrag