U Nar. nov., br. 4/20 od 10.1.2020. objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

U odnosu na financiranje HGK u 2019. godini, nema razlika u kriterijima za razvrstavanje poduzetnika u pojedine grupe, kao ni razlika u visini mjesečnog iznosa članarine ovisno o grupi u koju je poduzetnik razvrstan.

Stoga, i u 2020. godini, visina mjesečne članarine iznosi za:

  1. Prvu grupu 42,00 kn (članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 7.500.000,00 kn, ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i broj zaposlenih 50)
  2. Drugu grupu 1.083,00 kn (članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, ukupni prihodi 59.000.000,00 kn ibroj zaposlenih 250)
  3. Treću grupu 3.973,00 kn (članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu).

 

Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanje članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).

Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

Članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2020. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Navedena Odluka stupila je na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Natrag