U Nar. nov., br. 51/20 od 25.4.2020. objavljena je Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2020., a primjenjuje se od 27.4.2020.

Odlukom se dopušta prodaja meda i pčelinjih proizvoda te konzumnih jaja na prodajnom mjestu (klupi) te prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća iz vozila u ograđenim prostorima na otvorenom u vremenu od 5,00 do 8,00 sati.

Natrag