Od 15.6.2020. promijenjeni su Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje visine neimovinske štete

Na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29.11.2002., posl. broj: Su-1331-VI/02 i 1372-11/02, prihvaćeni su i doneseni "Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete" (u nastavku: Orijentacijski kriteriji).

Na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 15.6.2020., posl. broj  Su-IV-47/2020-5 prihvaćeno je pravno shvaćanje kojim su promijenjeni Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete iz 2002.

Uz pomoć ovih kriterija sudovi određuju visinu pravične novčane naknade neimovinske štete u sudskim postupcima.

Orijentacijski kriteriji doneseni i prihvaćeni na sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 2002. mijenjaju se na način da se iznosi označeni u novčanim jedinicama (kune) navedeni u tim kriterijima po svim osnovama povećavaju za 50 %.

Do promjene je došlo jer je Orijentacijske kriterije potrebno uskladiti s promjenama propisa obveznopravne i postupovnopravne prirode do kojih je došlo u razdoblju od kada su 2002. doneseni Orijentacijski kriteriji.

Prilikom donošenja odluke o mijenjaju Orijentacijskih kriterija Vrhovni je sud koristio i podatke Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u odnosu na početnu 2002. (37,7 %) i postotku porasta prosječnih isplaćenih mjesečnih neto plaća (porast za 66,9 %).

Izmjena Orijentacijskih kriterija primjenjuje se od dana prihvaćanja na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (15. lipnja 2020.) i odnosi se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja (ubuduće). Primjenjuje se i na obvezne odnose nastale nakon 1. siječnja 2006. i stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima.

Izvor: www.vsrh.hr (novosti/priopćenja)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag