U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Novosti vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18 i 02/20; u nastavku: Zakon) uređena je provedba ovrhe na novčanim sredstvima, vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade ovršenikova računa, davanje, čuvanje i pohrana podataka, naknade, vođenje Jedinstvenog registra računa te nadzor nad njegovom provedbom.

Zakon je u vrlo kratkom vremenu imao jednu Izmjene i dopune Zakona i još jednu Dopunu Zakona.

Prema Zakonu ovrha na novčanim sredstvima ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva. Postupak ovrhe se provodi prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika i bez njegove suglasnosti.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona je propisana obveza dostave podataka u Jedinstveni registar računa o sefovima fizičkih i pravnih osoba, kao i odredba prema kojoj su Uredu za sprječavanje pranja novca izravno, elektroničkim putem i bez naknade, dostupni svi podaci koji se nalaze u Jedinstvenom registru računa.

Kako bi se uveo eura kao zakonskog sredstva plaćanja u RH i radi ulaska u bankovnu uniju neophodno je provesti aktivnosti iz Akcijskog plana RH a vezano uz odluku o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u RH.

Zakonom o dopuni Zakona (Nar. nov., br. 47/20) su propisane mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti radi kovinavirusa.

Za vrijeme trajanja tih posebnih okolnosti propisano je da će Fina zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

Propisana je i iznimka i slučajevi u kojima Fina neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

O svim izmjenama i dopunama Zakona pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: provedba ovrhe ovrha na novčanim sredstvima zastoj sa ovrhom na novčanim sredstvima

Natrag