U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak " Novi Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru".  Autori članka su Ana Zorić i Davor Kozina.

U Narodnim novinama br. 78/20 objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (u nastavku: Pravilnik). Do donošenja ovog Pravilnika područje upravljanja nepravilnostima bilo je uređeno Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji je bio na snazi još od lipnja 2012. i koji je prestao važiti stupanjem na snagu ovoga Pravilnika (16. srpnja 2020. godine).

Pravilnik su obvezni primjenjivati svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz njih, odredbe Pravilnika odnose se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija. Pravilnikom je razrađen način postupanja u institucijama kada se utvrdi postojanje nepravilnosti i tu se razlikuje postupanje, ovisno o tome je li institucija obvezna imenovati osobu za nepravilnosti ili ne, te postoji li povjerljiva osoba. Podsjećamo, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  usklađen je zakonodavni okvir vezan za upravljanje nepravilnosti s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine dostavlja se do 28. veljače tekuće godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag