Novi obrasci TZ 1 i TZ 2

U Nar. nov., br. 14/20 od 5.2.2020. objavljen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 6.2.2020.

Pravilnikom se propisuje iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te način dostave podataka o osnovici za obračun članarine.

Danom stupanja na snagu Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 119/09 i 18/17). Stupanjem na snagu Pravilnika obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici, podnose obrasce TZ 1 i TZ 2 sukladno Pravilniku.

Natrag