U Nar. nov., br. 98/20 od 2. rujna 2020. objavljene su nove epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje se odnose na područje pojedinih županija. Mjere su donesene 28. kolovoza 2020. na prijedlog županijskih stožera civilne zaštite:

Natrag