U Nar. nov., br. 93 od 19. 8. 2020. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune i Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) kojom se plaća i uvjeti rada prilagođavaju uvjetima gospodarenja u graditeljstvu. Ciljevi II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora su osigurati napredak graditeljstva putem: povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti, poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj, te proširenja primjene II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora na cijeli sektor graditeljstva te kontinuirane kontrole primjene, naročito u dijelu isplata plaća radnicima i pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te nelojalne konkurencije.

Natrag