U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Knjiženje i oporezivanje prodaje automobila". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Računovodstveno evidentiranje prodaje osobnih automobila ovisi prvenstveno o tome radi li se o automobilima koji se koriste za obavljanje djelatnosti poduzetnika i u poslovnim knjigama su evidentirani kao dugotrajna materijalna imovina ili o automobilima namijenjenim za prodaju koji su u poslovnim knjigama poduzetnika evidentirani kao trgovačka roba. Oporezivanje prodaje automobila porezom na dodanu vrijednost (PDV) propisan je odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u. Uz odredbe Zakona i Pravilnika, upućujemo i na Uputu Porezne uprave o poreznom tretmanu prijevoznih sredstava za osobni prijevoz. Prema odredbama Zakona i Pravilnika, moguća su tri različita porezna tretmana prodaje automobila: prodaja oslobođena plaćanja PDV-a, prodaja oporeziva PDV-om i prodaja u okviru posebnog postupka oporezivanja marže. Od 1.1.2018. PDV-a su oslobođene isporuke plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza koje porezni obveznici nabave do 31.12.2017. Zabrana odbitka pretporeza (u cijelosti) prilikom nabave osobnih automobila bila na snazi od 1.3.2012. do 31.12.2017. Porezni obveznici koji obavljaju prodaju automobila nabavljenih nakon 31.12.2017., za koje su prilikom nabave koristili pravo na djelomičan odbitak pretporeza (50%), prilikom prodaje imaju obvezu obračunati i platiti PDV, ali isto tako imaju pravo na ispravak dijela pretporeza kojeg nisu mogli odbiti prilikom nabave pod uvjetom da je prodaja obavljena u razdoblju od pet (5) godina uključujući i godinu nabave kao prvu godinu.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi:
automobil automobili vozila osobna osobni prodaja PDV oporezivo oslobođeno oslobođenje posebni postupak oporezivanja marže rabljena rabljeni pretporez ispravak 
Natrag